Kategorie
Allgemein

Johannes Bugenhagen i kazanie o czarownicach

Johannes Bugenhagen – spogląda dumnie z opony Croya, szlachetny Doctor Pomeranus stoi między Książętami Pomorskimi, Barnimem IX. i Filipem I. Ten pochodzący z Wolina pastor i uczony był jednym z najbliższych współpracowników Marcina Lutra i przeszedł do historii jako kronikarz i reformator liturgii. Wiosną 1526 r. zapisał w Wittenberdze tzw. „Hexenpredigt” – kazanie o czarownicach, które wygłosił tam Marcin Luter. Ten ważny zapis historyczny zachował się dzięki niemu do dziś. Ilustracja: Fragment Opony Croya w Pommersches Landesmuseum Greifswald

„To bardzo sprawiedliwe prawo, zgodnie z którym czarownice powinny być zabijane, ponieważ wyrządzają wiele szkód, co się często pomija, a mogą one przecież ukraść mleko, masło i wszystko z domu, dojąc je z ręcznika, stołu, uchwytu, wypowiadając odpowiednie słowa i równocześmie myśląc o krowie. A diabeł przynosi mleko i masło do dojonego instrumentu. Potrafią zaczarować dziecko, żeby wciąż płakało i nie jadło, nie spało, itp. Mogą też wywołać tajemnicze choroby w ludzkim kolanie, które konsumują potem cały organizm. Kiedy widzisz takie kobiety, mają one diaboliczne formy, ja kilka widziałem. Dlatego należy je zabijać. “

Kazanie: „Nie pozwolisz czarownicą żyć”

Pełny tekst kazania można przeczytać na stronie internetowej grupy roboczej ds. badania zbrodni względem domnienmanych czarownic, Lipsk: https://www.hexenprozess-leipzig.de/?p=60#fn-1

Opona Croya Uniwersytetu w Greifswaldzie na ekspozycji w Pommersches Landesmuseum Greifswald