Projekt

Stettin 1620: Na mocy wyroku skazano pomorską szlachciankę Sydonię von Borck/Borcke za czary i stracono. Jej tragiczne losy stały się w następnych wiekach inspiracją dla malarzy i pisarzy. W archiwach i muzeach odnaleźć można oryginalne dokumenty i dzieła sztuki, które dają wgląd w życie Sydonii i realia Księstwa Pomorskiego w XVI i XVII wieku.

W 2020 roku mija 400 lat od śmierci Sydonii von Borck/Borcke. Z tej okazji chcemy spojrzeć na historię regionu z kobiecej perspektywy. 19 sierpnia na portalach społecznościowych ruszamy z opowieścią o Sydonii – o czasach i miejscu, w których przyszło jej żyć, ówczesnym społeczeństwie i politycznych realiach. Poza regularnymi publikacjami online (w języku polskim i niemieckim) powstaną łuchowiska oddające głos Sydonii, a także ulotki i broszury. 

Za tym działaniem stoją Teatr Brama Goleniów oraz Dział Kultury w Pommersches Landesmuseum Greifswald (Muzeum Pomorza), którzy wierzą, że historia może być dostępna, wręcz namacalna dla współczesnych odbiorców. Podejście interdyscyplinarne podkreśla również ścisła współpraca z organizacjami turystycznymi, przewodnikami miejskimi, bibliotekami i archiwami po obydwu stronach granicy. Wspólnie i przy wsparciu finansowym Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania realizują dwujęzyczną i transgraniczną kampanię rocznicową. Wybierzcie się z nami w podróż do czasów najsłynniejszej pomorskiej szlachcianki!

Projekt: FKP-0278-20: Sidonia von Borcke – eine pommersche Legende / Pomorska legenda Sidonii von Borcke